امروز پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Fri 07 10 2020

منو

مطالب ویژهپاکسازی حاشیه رودخانه در خیابان جوان توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پاکسازی حاشیه رودخانه در خیابان جوان در روز پنجشنبه 19 تیر ماه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت…

پاکسازی مستمر زمین‌های بایر شهر رشت بصورت روزانه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ تخلیه خاک و نخاله و ریختن زباله در زمین‌های بایر از جمله مشکلاتی است که شهروندان با آن دست به گریبان هستند. برای رفع این مشکل و…

جلسه مشورتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیر عامل سازمان…

جلسه مشورتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیر عامل سازمان هلال احمر استان گیلان با محوریت ارائه خدمات متقابل در زمینه‌های مدیریت یکپارچه شهری، هم‌افزایی بین سازمانی،…

گند زدایی معابر پرتردد شهری تا ریشه کنی کامل کرونا ادامه دارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ عملیات ضد عفونی به صورت شبانه با توجه به شیوع مجدد بیماری و آلودگی با تامین مواد اولیه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان…

اجرای روزانه طرح ضربتی پاکسازی محلات توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در روز دوشنبه 16 تیرماه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان پسماند رفت و روب و پاکسازی در مسیرهای ذیل انجام شد: منطقه یک؛پاكسازي…

اقدامات روزانه_پاکسازی محلات شهر رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در روز دوشنبه 16 تیرماه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان پسماند رفت و روب و پاکسازی در مسیرهای ذیل انجام شد: منطقه یک؛…

اقدامات شبانه-ضد عفونی و گند زدایی عابر بانک های شهر رشت جهت پیشگیری از شیوع…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت…

اقدامات شبانه-ضد عفونی و گند زدایی ایستگاه های اتوبوس، پمپ بنزین ها و پل های…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت…

اقدامات شبانه-ضد عفونی و گند زدایی مراکز پر تردد شهر رشت جهت پیشگیری از شیوع…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت…

ضد عفونی و گند زدایی بانکها، داروخانه ها و مراکز اصلی شهر جهت پیشگیری از شیوع…

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ ضد عفونی و گند زدایی مراکز پر رفت آمد از جمله بانک ها، عابر بانک ها، داروخانه ها و ... در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در…

اقدامات روزانه-منطقه دو

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه در محدوده منطقه دو توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در صبح روز دوشنبه 16 تیر به…

اجرای طرح ضربتی پاکسازی محلات و ضد عفونی و گند زدایی معابر شهری-منطقه چهار

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و عملیات پاکسازی محلات و شستشو و گند زدایی معابر شهری در محدوده منطقه چهار توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان…

عملیات پاکسازی محلات و شستشو و گند زدایی معابر شهری-منطقه پنج

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات روزانه و عملیات پاکسازی محلات و شستشو و گند زدایی معابر شهری در محدوده منطقه پنج توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان…

تداوم عملیات ضدعفونی معابر و تاسیسات شهری در رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ ضد عفونی و گند زدایی معابر، تاسیسات، تجهیزات و مبلمان شهری در رشت توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری…
  1. سراوان
  2. زباله خشک
  3. برنامه های آموزشی
  4. چشم انداز سازمان
پاکسازی حاشیه رودخانه در خیابان جوان توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی مستمر زمین‌های بایر شهر رشت بصورت روزانه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می‌شود.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیر عامل سازمان هلال احمر استان گیلان

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسم...

گند زدایی معابر پرتردد شهری تا ریشه کنی کامل کرونا ادامه دارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی حاشیه رودخانه در خیابان جوان توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی مستمر زمین‌های بایر شهر رشت بصورت روزانه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می‌شود.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیر عامل سازمان هلال احمر استان گیلان

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسم...

گند زدایی معابر پرتردد شهری تا ریشه کنی کامل کرونا ادامه دارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی حاشیه رودخانه در خیابان جوان توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی مستمر زمین‌های بایر شهر رشت بصورت روزانه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می‌شود.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیر عامل سازمان هلال احمر استان گیلان

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسم...

گند زدایی معابر پرتردد شهری تا ریشه کنی کامل کرونا ادامه دارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی حاشیه رودخانه در خیابان جوان توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

پاکسازی مستمر زمین‌های بایر شهر رشت بصورت روزانه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می‌شود.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با مدیر عامل سازمان هلال احمر استان گیلان

جلسه مشورتی  مدیر عامل سازمان مدیریت پسم...

گند زدایی معابر پرتردد شهری تا ریشه کنی کامل کرونا ادامه دارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید