امروز دوشنبه, 11 فروردين 1399 - Mon 03 30 2020

منو

مطالب ویژهضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات…

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه 4 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات…

گزارش علیرضا حاجی پور از اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت…

به گزارش امور ارتباطات سازمام مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 10 فروردین ماه 1399 در جلسه کمیسیون و بهداشت و محیط زیست علیرضا حاجی پور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت طی گزارشی…

ضد عفونی و گندزدایی پیاده راه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت…

سمپاشی لحظه به لحظه زباله های ورودی به دفنگاه سراوان

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت سمپاشی لحظه به لحظه زباله های ورودی به دفنگاه و همچنین محوطه کارگاهی در تاریخ 9 فروردین ماه 1399 صورت گرفت.

روند احداث تصفیه خانه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان

روند احداث تصفیه خانه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان

سمپاشی و گندزدایی روستای سراوان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت سمپاشی و گند زدایی روستای سراوان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در 9 فروردین ماه 1399 صورت گرفت.

ضد عفونی و گندزدایی ساختمان اداری منطقه یک شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در ساختمان اداری منطقه یک شهرداری…

تعمیر مخازن ثابت وانتقال به سمت محدوده منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تعمیر مخازن ثابت وانتقال به سمت محدوده منطقه سه شهرداری رشت صورت پذیرفت.

ضد عفونی و گندزدایی محدوده منطقه 4 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در پمپ بنزین حبیب زاده…

سمپاشی و گندزدایی شهرک سیداحمد خمینی

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در شهرک سید احمد…

ضد عفونی و گندزدایی محدوده منطقه 5 شهرداری رشت(شهرک لاکانشهر)

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در محدوده منطقه پنج…

ضد عفونی و گندزدایی محدوده منطقه 5 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور جلوگیی از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گند زدایی در محدوده منطقه پنج…

ضد عفونی و گندزدایی کوچه، محلات و ورودی های اماکن عمومی-منطقه چهار

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به ضدعفونی و گند زدایی کوچه، محلات و ورودیهای اماکن عمومی در منطقه چهار شهری نمود
  1. سراوان
  2. زباله خشک
  3. برنامه های آموزشی
  4. چشم انداز سازمان
ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه 4 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

 گزارش علیرضا حاجی پور از اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت مقابله با ویروس کرونا در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر  رشت

  به گزارش امور ارتباطات سازمام مدیریت ...

ضد عفونی و گندزدایی پیاده راه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه 4 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

 گزارش علیرضا حاجی پور از اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت مقابله با ویروس کرونا در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر  رشت

  به گزارش امور ارتباطات سازمام مدیریت ...

ضد عفونی و گندزدایی پیاده راه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه 4 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

 گزارش علیرضا حاجی پور از اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت مقابله با ویروس کرونا در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر  رشت

  به گزارش امور ارتباطات سازمام مدیریت ...

ضد عفونی و گندزدایی پیاده راه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

ضد عفونی و گند زدایی معابر عمومی و محلات منطقه 4 شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...

 گزارش علیرضا حاجی پور از اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت مقابله با ویروس کرونا در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر  رشت

  به گزارش امور ارتباطات سازمام مدیریت ...

ضد عفونی و گندزدایی پیاده راه شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسم...مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید