امروز سه شنبه, 19 آذر 1398 - Tue 12 10 2019

منو

مطالب ویژهبرنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مرکز کودکان بی سرپرست و…

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مرکز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی گیلار تالاب های کاسپین

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی تسطیح و دفن زباله شن ریزی و پوشش دفنگاه سم پاشی کنترل بو کنترل و مدیریت خودروهای حمل زباله

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بوددکتر حسین رجب صلاحی که به منظور بررسی آخرین اقدامات عملی شهرداری رشت در خصوص پیشرفت فیزیکی و خدمات ارائه شده به منظور…

اجرای طرح دانش آموزان پاکیار

اجرای طرح دانش آموزان پاکیار در مدارس و مهد کودک ها رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت یکشنبه 17 آذر ماه 1398 مهد کودک ممتاز

اجرای طرح دانش آموزان پاکیار در مدارس و مهدکودک های رشت توسط سازمان مدیریت…

اجرای طرح دانش آموزان پاکیار در مدارس و مهدکودک های رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه گیلار تالاب های کاسپین. . چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸مهد کودک الهه نازبا اجرای طرح…

گوشه ای از خدمات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در یک روز بارانی

گوشه ای از خدمات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در یک روز بارانی به روایت تصویر

گزارش تصویری از روند احداث تصفیه خانه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان

 گزارش تصویری از روند احداث تصفیه خانه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان 9 آذر 1398

گزارش تصویری از پاکسازی روزانه خیابان ها و معابر شهری

گزارش تصویری از پاکسازی روزانه خیابان ها و معابر شهری در کمربندی خرمشهر

اجرای طرح دانش آموزان پاکیار در مدارس و مهدکودک های رشت

اجرای طرح دانش آموزان پاکیار در مدارس و مهدکودک های رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه گیلار تالاب های کاسپین. . چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸ مهد ماهور .با اجرای طرح آموزش…

گزارش تصویری از روند احداث تصفیه خانه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان

گزارش تصویری از روند احداث تصفیه خانه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان

کارگاه آموزشی توانمندسازی مربیان و مدیران مهدهای کودک با موضوع پسماند و تفکیک…

کارگاه آموزشی توانمندسازی مربیان و مدیران مهدهای کودک با موضوع پسماند و تفکیک از مبدا با مشارکت سازمان میریت پسماند شهرداری رشت ، موسسه گیلار تالاب های کاسپین و کانون توسعه و هماهنگی مهدهای…

توانمندسازی مربیان و مدیران مهد های کودک با موضوع پسماند

توانمندسازی مربیان و مدیران مهد های کودک با موضوع پسماند (تفکیک از مبدا) زمان برگزاری 23 آبان 1398 ساعت 9 الی 12 مکان سالن همایش های بهزیستی
  1. سراوان
  2. زباله خشک
  3. برنامه های آموزشی
  4. چشم انداز سازمان
برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آو...

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مرکز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکی...

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در...

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان ش...

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آو...

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مرکز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکی...

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در...

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان ش...

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آو...

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مرکز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکی...

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در...

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان ش...

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید

برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آو...

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مرکز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

اجرای کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکی...

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در یک روز بارانی

اقدامات فنی و مهندسی در محل دفن زباله در...

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.

شهرداری رشت میزبان معاونت محترم سازمان ش...مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید